PGD&ĐT Mộc Châu thay mặt các đơn vị trường tặng thẻ BHYT cho hs nghèo điểm Hin Pén (23/10/2017)